Home
Muzieklessen
Blaasinstrumenten
Snaarinstrumenten
Toetsinstrumenten
Strijkinstrumenten
Slagwerk
AMV
Theorielessen
Docenten
Foto's
Winkel
Aanbiedingen!
Vakantie Rooster
Tarieven
Contact
Sitemap

Muzieklessen!

De lessen.
Alle dagen van de week worden van 's morgens tot 's avonds laat muzieklessen gegeven.

In overleg met de leerling wordt een goed tijdstip bepaald. Verandering van lestijd, ook tussentijds, is in overleg mogelijk.
De lessen worden verzorgd in 20, 30 of 40 minuten lessen individueel, maar ook in groepslessen van 2 of meer personen.

Eveneens worden lessen gegeven aan de kleintjes in een kleuterafdeling en voor de iets oudere kinderen in de z.g. AMV groepen.

Groepslessen.
Indien een leerling in overleg geplaatst kan worden in een groep voor de groepslessen, moet met de mogelijkheid rekening gehouden worden dat de groep uiteen kan vallen, door welke oorzaak dan ook.
De leerlingen komen dan in een andere situatie en dus ook in een ander tarief. (Zie Tarieven)

Probeercursus.
Leerlingen die nog geen definitieve keus hebben gemaakt qua muziekinstrumenten, kunnen verschillende instrumenten uitproberen. (Huurtarief aanvragen.)
Gedurende 1 trimester krijgen zij een instrument mee naar huis en krijgen ze les van de docent voor dit instrument. Vervolgens een ander instrument bij het volgende trimester, enz.

Proeflessen.
Voor alle leerlingen gelden de eerste 3 weken als z.g. proeflessen. Worden de lessen na deze periode niet voortgezet, dan is er van een opzegtermijn geen sprake en worden uitsluitend de werkelijk gegeven lessen berekend.

Niet gegeven lessen.
Een enkele keer kan het voorkomen dat één van onze docenten, wegens concert, verplichtingen elders, de lessen moet verplaatsen.
Lessen worden altijd op een ander moment in overleg ingehaald.
Leerlingen die niet op de les kunnen komen worden geacht dat ze zich afmelden.
Verzuimde lessen worden niet ingehaald op vergoed.

Ziekte.
Bij ziekte van de docent wordt vanaf de tweede week de les door een vervangende docent gegeven, Indien dat niet wordt gerealiseerd, wordt van de niet gegeven lessen het lesgeld gerestitueerd, of niet in rekening gebracht.
Bij ziekte van de leerling langer dan 3 weken worden de niet gegeven lessen vanaf die tijd gerestitueerd of niet in rekening gebracht.

Opzegtermijn.
De lessen kunnen worden opgezegd met een opzegtermijn van één volledig trimester! Aan het einde van het schooljaar worden de lessen automatisch voortgezet in het nieuwe schooljaar.
Indien door omstandigheden de lessen, op aangeven van de docent, moeten worden stopgezet, gebeurt dat niet eerder na overleg met de leerling c.q. de ouders.
Verrekening van lesgeld vindt dan plaats. Opzeggingen moeten schriftelijk worden gedaan aan de administratie van 'Schotten Muziekopleidingen'.

Instrumenten en leermiddelen.
Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij beschikken over een deugdelijk instrument.

In onze muziekwinkel hebben onze leerlingen recht op korting. Dit geldt uitsluitend voor de leerling persoonlijk. Bij aankopen voor, of vanwege derden, is er geen recht op korting.
De aanschaf van studie- en speel-boeken en eventueel ander lesmateriaal is voor rekening van de leerling, hierbij gelden geen kortingen.
Voor alle duidelijkheid wijzen wij erop dat er geen lessen worden gegeven met gekopieerd lesmateriaal.

Huren instrumenten.
Via onze muziekwinkel bestaat de mogelijkheid een muziekinstrument te huren. (vraag naar de voorwaarden)

Vorderingen.
Gedurende het gehele jaar hebben ouders en andere belangstellenden de mogelijkheid de lessen bij de wonen. Uiteraard in overleg met de docent. Bespreking over de vorderingen van de leerling met de docent of de directie bij voorkeur na afspraak.
De leerlingen van de AMV groepen krijgen aan het einde van het schooljaar een verzoek tot een z.g. oudergesprek mee.

Ouderavonden en voorspeel(concert)avonden.
Voor elke instrumentengroep worden in de loop van het jaar, op elke locatie, één of twee openbare lessen gegeven. In juni worden grote concertavonden georganiseerd. Hierbij treden de leerlingen voor een groot publiek op. Deze concerten vinden plaats in ons eigen schoolgebouw in Herveld.
Docenten die betrokken zijn bij een voorspeelavond, verzorgen geen lessen op deze avond na 18:00 uur.

Vakanties.
Elke week zijn er lessen. Behalve in de reguliere schoolvakanties.
(Vakantierooster wordt in het begin van het schooljaar uitgereikt)

Zie Vakantie Rooster.

Schotten Muziek | schottenmuziek@kpnmail.nl