Home
Muzieklessen
Docenten
Foto's
Winkel
Aanbiedingen!
Vakantie Rooster
Tarieven
Contact
Sitemap

Tarieven! 

Deze tarieven gelden per leerling per jaar.

Individueel:
    ⇒ 20 minuten les per week                €  648,00
    ⇒ 30 minuten les per week                €  972,00
    ⇒ 40 minuten les per week                € 1296,00

Groepslessen:
    ⇒ 30 minuten les per week
                          2 leerlingen                  €  520,00
                          3 leerlingen                  €  320,00
    ⇒ 40 minuten les per week 
                          3 leerlingen                  €  426,00

Algemene Muzikale Vorming                  €  160,00*
(AMV)

Blokfluitgroepen                                     € 224,00**

Koor                                                   €  112,00

Algemene Muzikale Oriëntatie         €  290,00
(AMO) Voor volwassenen

Ensembles                                              €  136,00
(niet leerling)

Cursus Muziekgeschiedenis                   €    98,00
(12 lessen)

Knipkaart voor losse lessen
               
⇒ 20 minuten                   €    19,00
                      ⇒ 30 minuten                   €    24,00

*   Groepen van 5 à 6 leerlingen.
** Groepen van 3 à 4 leerlingen.

Voor volwassen leerlingen worden de lesgelden verhoogd met BTW.

Incasso in 4 termijnen.

Lesgelden
De lesgelden worden aangegeven in bedragen per schooljaar.


Inschrijfgeld
Bij inschrijven dient € 15,00 inschrijfgeld te worden betaald.
Inschrijfgeld wordt volledig verrekend met het lesgeld. Indien na proeflessen niet wordt doorgegaan, wordt bij het verrekening van het tot dan verschuldigde lesgeld,
€ 5,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. 


Betalingen
De lesgelden dienen vooraf te worden voldaan, in 4 termijnen. Door ons 
genoemd - trimester - bij automatische overschrijving. 
Aan het begin ontvangt elke leerling het verzoek om de trimester betalingen voortaan via een automatische bank overschrijvingen te voldoen. De data waarop een trimester ingaat staan gegeven bij 'vakantierooster'.
Diegenen die daaraan niet kunnen of willen voldoen, doen bij het ingaan van 1e trimester zelf de betaling voor een halfjaar (1e en 2e trimester) en bij het ingaan van het 3e trimester de betaling voor het 2e halfjaar (3e en 4e trimester).
Is de betaling niet binnen 14 dagen bij ons bijgeschreven, dan ontvangt u een herinnering, verhoogt met € 5,00 wegens de hoge administratiekosten. 
Bij betaling van het lesgeld voor één jaar vooruit krijgt u 10% korting.
De lesbijdrage dient te worden overgemaakt op rekeningnummer:
NL97 RABO 0133 9893 56
 

Schotten Muziek | schottenmuziek@kpnmail.nl